Puijo Summit – ihmisen ja luonnon yhteisellä polulla

Seuraava Puijo Summit on Kuopiossa 17.5.2024: https://puijosummit.fi/etusivu/puijo-summit-2024/

Puijo Summitin järjestäjät laativat vuosittain yhteisen julkilausuman.

Julkilausuma 16.5.2023:

POLKU TULEVAISUUTEEN 

Tämä maapallo, maa ja maakunta tarvitsevat enemmän kokonaiskestävyyteen perustuvaa sivistystä. Pohjois-Savossa tahdomme hidastaa luontokatoa ja sopeutua ilmastonmuutokseen edistämällä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

NYKYTILA  

Planeettamme biodiversiteetti vähenee hälyttävällä vauhdilla. Siksi sen luontopääomaa on suojeltava ajattelemalla globaalisti mutta toimimalla paikallisesti. Käynnissä oleva ekologinen sekasorto luo ennennäkemättömiä haasteita ihmiselle. Nykyiset käyttäytymis- ja kulutustottumukset ovat kestämättömiä. Meidän on opittava luopumaan ja kohtuullistamaan. On tyydyttävä vähempään.

MITEN SAAMME MUUTOKSET AIKAAN

Suunnitteluosallisuuden ohella on tärkeää vahvistaa toimintaosallisuutta. Asukkaat tulee nähdä omaan ympäristöönsä vaikuttavina aktiivisina toimijoina. Jatkuvaa vuorovaikutusta tulee vahvistaa. Kaikki ikäryhmät on otettava mukaan. Luonnon monimuotoisuutta ei saa ajatella pelkästään ihmisten tarpeiden kannalta. Luonnolla on itseisarvo.  

TOIMENPITEET 

Luontokato on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta toimenpiteet ja ratkaisut sen torjumiseksi ovat paikallisia. Ekologinen turvallisuus on otettava huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Parhaiten tämä onnistuu silloin, kun toimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja valitsevat yhdessä sopivimmat toimenpiteet. Vaikuttavaan, systemaattiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan tarvitaan luottamuksellista yhteistyötä ja tiedonkulkua. Luonto on tuotava takaisin osaksi elämäämme luontoyhteyttä rikastamalla. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi meidän on omaksuttava kunnianhimoisempi suhtautuminen ennallistamiseen. On ymmärrettävä, että vihreä siirtymä on talouskehityksen megatrendi. Luontokadon torjuntaa ei ratkaista yksin suojelulla, vaan mukaan tarvitaan myös markkinatalouden keinoja.  

PUIJO SUMMIT

Puijo Summit on vuosittain toukokuussa järjestettävä tapahtuma, joka haluaa herättää keskustelua ilmasto- ja ympäristöturvallisuudesta sekä hyvinvoinnin edistämisestä Pohjois-Savossa. Tämä tapahtuman järjestäjien yhdessä laatima julkilausuma rakentuu visiosta ihmisen ja luonnon yhteisestä polusta, nykytilan haasteiden kuvauksesta ja toimenpiteistä, joilla haasteet ratkaistaan. Julkilausumaa päivitetään vuosittain Puijo Summitissa. 

Yhteisellä polulla ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Europe Direct Kuopio.