Puijo Summit 2023

Puijon metsä.

Puijo Summit – ihmisen ja luonnon yhteisellä polulla

Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja Europe Direct Kuopio järjestävät Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta järjestyksessään toisen Puijo Summitin. Tämän vuoden teemana on Luonnon kantokyky murenee.

Tulevaisuusorientoitunut asiantuntijatapahtuma koostuu inspiraatiopuheista ja niiden jälkeen pidettävistä teemapajoista. Tapahtuman päätteeksi julkistetaan yhteinen julkilausuma. Puijo Summit kuuluu kansallisten dialogien kokonaisuuteen, jonka aiheena on Epävarmuudessa eläminen.

Kestävä kehitys uudistaa yhteiskuntamme toiminnan ja mahdollistaa kestävän elämäntavan. Yhteiskunnan eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä luonnonvarojen ja energian liikakäyttö ovat kestävyyshaasteista, jotka vaativat systeemistä muutosta eli nopeaa uudistamista yhteiskunnan rakenteissa ja toiminnassa.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasto- ja ympäristöturvallisuuden sekä hyvinvoinnin parissa toimiville asiantuntijoille.

Ohjelma 9.5. klo 9.00–15.30

8.30 Aamukahvit
9.00–9.30 Hyvää Eurooppa-päivää! EU-komissaari Jutta Urpilainen
9.30–11.30 Inspiraatiopuheet

  • Keynote-puhe, Eeva Furman, pääsihteeri, Kestävän kehityksen toimikunta
  • Vesiluonnon monimuotoisuus, Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, sisävesivastaava, WWF Suomi
  • Suojelemme ja hoidamme, Mika Welling, ylitarkastaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
  • Suojelemme ja hoidamme, Atte von Wright, professori emeritus, luonnonystävä
  • Olemmeko valmiita tulevaisuuteen? Tuomas Kuhmonen, tutkimusjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  • Yhteenveto ja johdatus työpajatyöskentelyyn

Tilaisuuden juontaa Klaudia Käkelä-Nuutinen, viestintäasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)
12.30–15.00 Teemapajat (4 rinnakkaista)

  1. Kohti planetaarista hyvinvointia ja terveyttä
  2. Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos
  3. Luontokato ja sivistys
  4. Erätauko-keskustelu: Luonnon kantokyky murenee

1) Kohti planetaarista hyvinvointia ja terveyttä

Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön saastuminen heikentävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja ihminen käyttäytymisellään vaikuttaa luonnon ja eläinten hyvinvointiin. One Health, Planetaarinen terveys on lähestymistapa, jossa tunnistetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuus. Työpajassa tunnistaan keskeisimpiä planetaarisen terveyden haasteita ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä Kuopiossa sekä kootaan koota yhteen toimenpiteitä planetaarisen terveyden edistämiseksi.

Fasilitaattorit: Kati Vähäsarja ja Tanja Tilles-Tirkkonen, Kuopion kaupunki

2) Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

Työpajassa keskustellaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta erilaisissa elinympäristöissä, kuten metsäluonnossa, kaupunkiluonnossa ja vesistöissä. Millaisia mahdollisuuksia eri toimijoilla on edistää luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista? Mitä eri toimijat voivat tehdä yhteistyössä? Millaisia mahdollisuuksia tai esteitä yhteistyölle on? Työpajan tuloksia hyödynnetään mm. Pohjois-Savon luonnonmonimuotoisuusohjelman laatimisessa ja Pohjois-Savon ilmastotiekartan päivittämisessä. Työpajassa hyödynnetään Erätauko-menetelmää.

Fasilitaattori: Saara Karkulahti, Pohjois-Savon ELY-keskus

3) Luontokato ja sivistys

Luontokato tarkoittaa yksilöiden määrän vähentymistä pahimmillaan sukupuuttoon asti, mutta myös lajien geneettisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien köyhtymistä. Työpajassa pohditaan tieteen, taiteen ja koulutuksen roolia muuttuvassa tilanteessa.

Fasilitaattorit: Raisa Leinonen, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Anna Vilkuna, Kuopion taidemuseo

4) Erätauko-keskustelu ”Luonnon kantokyky murenee”

Keskustelu on osa Kansalliset dialogit -kokonaisuutta, jonka yhteydessä ympäri Suomea järjestetään useita dialogeja samasta aiheesta. Kansalliset dialogit -hanketta ovat tänä vuonna järjestämässä mm. Sitra, Erätauko-säätiö, Valtionvarainministeriö sekä Valtioneuvoston kanslia. Dialogeista tehdään julkinen yhteenveto ja se on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien sivuilla. Valtiovarainministeriö toimittaa dialogien yhteenvedon myös kuntien ja valtion hallinnolle. Lue lisää: https://kansallisetdialogit.fi/

Fasilitaattori: Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu

15.00 Teemapajojen tulosten esittely
15.30 Päätös

Ilmoittautuminen päättyy 4.5.2023.